www.alfadiz-spb.ru

Po Bronson Kasvatamishirm. Varskemaid uuringuid laste kasvatamisest

Updated on 22.09.2017 By anvinnikov Comment

Po Bronson Kasvatamishirm. Varskemaid uuringuid laste kasvatamisest

скачать

О чем книга Po Bronson Kasvatamishirm. Varskemaid uuringuid laste kasvatamisest. Raamatu keskne eeldus on, et paljud nuudisaja uhiskonna lastekasvatusstrateegiad annavad tegelikult tagasilooke – kuna olulised teaduslikud teekaanakud on jaetud kahe silma vahele. Autorid on puhendanud eraldi peatukid laste enesekindlusele, oounele, valetamisele, rassistlikele hoiakutele, intelligentsusele, odede-vendade konfliktile, teismeea massule, enesekontrollile, agressioonile, tanulikkusele ja keeleoskuse omandamisele. Kaesoleva raamatu eesmark ei ole hairekella luua, vaid opetada meid lastest teistmoodi, sugavamalt ja selgemalt motlema. Sellest tulenevad vaarad eeldused laste arengu kohta on moonutanud lastekasvatamise tavasid, koolide oppekavasid ja sotsiaalpoliitikat. Need seostuvad igas eas lastega, mudilastest teismelisteni. Moiste “kasvatushirm”, nagu seda uldiselt kasutatakse, viitab paanikale (mis on vastsete lapsevanemate seas tavaline), et see muutiline teadmuse late mingil pohjusel ei vallandugi. Raamatus kasitletud teemad on laiahaardelised, puhendatud vordsetes osades aju ehitusele ja moraalsetele toekspidamistele.

Еще по теме

Comment Po Bronson Kasvatamishirm. Varskemaid uuringuid laste kasvatamisest

  1. azxr Мар 2017

    Честно, неплохая новость

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll To Top